Tornar Imprimir

OIAC (Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana)

La OIAC, és l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vinaròs, des de finals de l'any 2014.

Des d'aquesta oficina s'ofereix un servei integral d'atenció de manera polivalent totes aquelles sol·licituds d'informació i gestió dels diferents àmbits d'actuació municipals.

La OIAC representa una aposta de l'Ajuntament per a oferir a la ciutadania un servei d'atenció personalitzat basat en criteris de qualitat i d'eficàcia, a través dels seus canals d'atenció: presencial, telefònic i telemàtic.

Objectius

  • Informar els ciutadans sobre qüestions relacionades amb l'Ajuntament que puguin ser del seu interès.
  • En un futur pròxim aquesta oficina, adequarà els serveis orientats a acostar al ciutadà, per a la seva assistència en l'ús dels mitjans electrònics (Oficina d'Assistència al Ciutadà).
  • Mantenir permanentment actualitzada la base de dades de tràmits com a garantia d'una informació cuidada i precisa.
  • Rebre i canalitzar els suggeriments o els queixes dels ciutadans o col·lectius.
  • Resoldre de manera immediata els tràmits simples i iniciar l'expedient d'aquells que requereixin una gestió diferida (per part d'altres departaments).

Serveis i recursos

Oficina presencial

L'atenció presencial d'aquesta oficina es realitza a través de les taules d'atenció en l'edifici situat en la Plaça Jovellar núm. 2, en un horari de 9 a 14 hores.

Oficina telefònica

L'atenció telefònica s'ofereix durant el mateix horari a través del número de telèfon 964 40 77 00

L'atenció telefònica per a la cita prèvia s'ofereix durant el mateix horari a través del número de telèfon964402169

Oficina telemàtica

L'atenció telemàtica s'ofereix durant les 24 hores i 365 dies de l'any a través d'aquesta pàgina web.

Per a la realització d'aquesta atenció es compta amb un conjunt de professionals distribuïts en un punt d'orientació en l'entrada de l'oficina, 6 taules d'atenció polivalents d'atenció telefònica i telemàtica.

L'èxit principal d'aquesta oficina radica en la seva configuració d'oficina polivalent d'atenció, ja que qualsevol tràmit municipal en el seu estadi inicial és atès pel mateix professional amb l'ajuda d'eines ofimàtiques i d'altres mitjans tecnològics.

Data de l'última actualitzaciódimecres 20 de gener 2021
Tornar Imprimir